کیف خورشیدی

کیف خورشیدی

اگر از شخصی بپرسید وسایلی که بدون آن نمی خواهید بدون آنها از خانه خارج شوید همواره کیف پول و گوشی تلفن همراه مواردی است که جز اولین ها ذکر می شود این کیف پول خورشیدی

تقریبا تمام ابزار های ما همواره در حال تکامل است که کیف پول شما از این قاعده مستثنی نیست 

ایده نو

کیف پول خورشیدی

با ما همراه باشید

 

باشگاه ایده ارنکان