گرامافون بلوتوث

گرامافون  بلوتوث

این گرامافون  بلوتوث ایده ای است   مثل  خیلی   پخش کننده های بلوتوث دیگر است ولی  یک ابزار نوستالژیک استفاده   کرده  است آن هم  استفاده از   طراحی گرامافون های  قدیمی و ارتباط آن با  بلوتوث گوشی  البته مدل های  دیگری  هم از این کارخانه وجود دارد

گرامافون بلوتوث

باشگاه ایده

با ما همراه   باشید

باشگاه ایده ارنکان