گلخانه مینیاتوری

گلخانه مینیاتوری

داشتن یک گلخانه مینیاتوری کوچک برای زندگی آپارتمان نشینی امروز امری سخت است
با توجه به شرایطی که بسیاری از گیاهان باید داشته که درفقط شرایط گلخانه ای باشند
این ایده با استفاده از ورق های تفلون این امکان را فراهم می کند که شما بتوانید یک گلخانه کوچک و قابل حمل داشته باشید با این ایده شما به راحتی امکان این را دارید که بتوانید گل ها را در زمستان از سرما و در تابستان از گرما محافظ کنید

  

ایده ها زیباست

با ما همراه باشید

باشگاه ایده ارنکان