تخت خواب مسافرتی

تخت خواب مسافرتی

خواب به عنوان یکی از اصلی ترین الزامات سفر هست و پیش نیاز اون یه تخت خواب مسافرتی

 

این تخت دو نفره به راحتی تو یه ساک دستی جا میشه و اونو به راحتی میشه جا ب جا کرد تو سفر از اون استفاده کرد

و با ابزار های متفاوتی که داره به راحتی میتونه یه ابزار سفر خوب باشه

 

 

1

2

3

4

باشگاه ایده ارنکان