تخت خواب مسافرتی

تخت خواب مسافرتی

خواب به عنوان یکی  از اصلی ترین  الزامات سفر هست و پیش  نیاز اون یه تخت خواب مسافرتی

 

این  تخت دو نفره به راحتی تو یه ساک دستی  جا میشه و اونو به راحتی  میشه جا ب جا کرد تو سفر  از اون  استفاده  کرد

و   با  ابزار های متفاوتی که  داره به راحتی میتونه    یه ابزار سفر خوب باشه

 

 

1

2

3

4

باشگاه  ایده ارنکان