هندزفری تلمبه ای

هندزفری تلمبه ای

هندزفری تلمبه ای ، یک ایده می تواند زندگی را آسان کند حتی کوچکترین خلاقیت این ایده با استفاده از یک مکنده که در انتهای آن قرار گرفته به راحتی میتوانید آن را در همر جایی وصل کنید مثل صفحه گوشی و با استفاده از دو قسمت انتهایی آن پشت سر وصل کنیدایده

ایده خلاق

ایده ها زیباست

باشگاه ایده ارنکان