ایده

ایده

تا به حال به این فکر کرده اید که چگونه میتوانید خاص باشید، اصولا معیار این تفاوت از کجا ظاهر می شود،ایده ها در اینجا نقش بسزایی دارند و شما را به عنوان یک فکر برتر یک متخصص یک کار افرین در نظر بگیرند

هم بر این اساس هستید که راه کار های قدیم به همان سرانجام هایی تا اکنون داشته ایم میرسیم.

پس چرا همچنان به همان روش های قدیمی در حال ساخت محصولات خود هستیم . چرا راه کار های جدید و طرح های جدید را استخراج نمیکنیم

حالا شما چگونه میخواهید به این ایده ها و راه کار ها برسید

باید به ذهن خود فرصت استفاده از تمام قدرتش را بدهید ببیند محاسبه کند و تمایز دهد. و به این فکر کند که چکونه قادر به خلق یک اثر جدید میتواند باشد

ما با استفاده پرورش فکر شما با استفاده از نشان دادن خلاقیت و ایده هایی که افراد دیگر در دنیا در فکرشان است و یا طرحی را عرضه کرده اند با استفاده از محصولاتی که تولید شده اند و حس ایده پردازی را برای شما فراهم میکند و شما را تشویق به تقویت حس ایده پردازیتان بکنیم و ثابت کنیم در گوشه گوشه زندگی ما میتوان خلاقیت هایی خرج کرد که زندگی راحت تری داشته باشیم

این جمله که ایده های شما زندگی شماست تا بتوانید از این راه کار ها راه نجاتی برای خود بیابید و یا زندگی بهتر و راحت تری را برای خود مهیا سازید ،

وباید این را قبول کنیم که افرادی که در گذشته خواستار این بودند که خلاف روش های قبلی عمل کنند با ممانعت هایی روبه رو بوده اند و با شکست هایی رو به رو بوده اند ولی جدیدت در این امر باعث شده ما در امروز زندگی راحت ترو زیبا تری داشته باشیم و سبب جدا شدن آنها با دیگرا افراد باشیم

ما به همراه شما خواستار راحت و بهتر زندگی کردن هستیم

ما از همین رو تصمیم داریم با استفاده از قابلیت تولید داخلی سعی در عرضه ایده های شما باشیم

ایده ها زیباست

باشگاه ایده ارنکان

ایده
ایده های خلاق